ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านควน - ห้วยน้ำเขียว ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 ส.ค. 2560
212 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 ส.ค. 2560
213 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
35
19 ก.ค. 2560
214 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปลายคลองเพรง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 ก.ค. 2560
215 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนสะตอ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
19 ก.ค. 2560
216 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ก.ค. 2560
217 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายน้ำราด - นายาว (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
35
13 มิ.ย. 2560
218 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 มิ.ย. 2560
219 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช.-บ้านนายอานนท์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
43
18 พ.ค. 2560
220 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53