ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
31 ต.ค. 2560
212 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
31 ต.ค. 2560
213 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
31 ต.ค. 2560
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
12 ต.ค. 2560
215 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 ต.ค. 2560
216 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
53
18 ก.ย. 2560
217 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
44
18 ก.ย. 2560
218 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ก.ย. 2560
219 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 ก.ย. 2560
220 ประกาศราคารกลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
27
21 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54