ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศราคากลางและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหน้าโรงรม-ทุ่งยวน (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
31
16 พ.ค. 2561
222 ประกาศราคากลางและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวสะพานเพ็ญมิตร - ใต้สายไฟแรงสูง (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
36
15 พ.ค. 2561
223 ประกาศราคากลางและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายพรุชิง (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
44
15 พ.ค. 2561
224 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 พ.ค. 2561
225 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 พ.ค. 2561
226 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 เม.ย. 2561
227 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและซอย จำนวน 11 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 มี.ค. 2561
228 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวสะพานเพ็ญมิตร - ใต้สายไฟแรงสูง (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
37
21 มี.ค. 2561
229 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
12 มี.ค. 2561
230 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57