ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านทุ่งตะเคียน - แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 ส.ค. 2560
222 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
08 ส.ค. 2560
223 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 ส.ค. 2560
224 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
07 ส.ค. 2560
225 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านควน - ห้วยน้ำเขียว ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 ส.ค. 2560
226 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 ส.ค. 2560
227 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
45
19 ก.ค. 2560
228 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปลายคลองเพรง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
19 ก.ค. 2560
229 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนสะตอ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
19 ก.ค. 2560
230 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
12 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54