ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและซอย จำนวน 20 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
52
22 ม.ค. 2561
232 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ม.ค. 2561
233 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ธ.ค. 2560
234 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
12 ธ.ค. 2560
235 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
13 พ.ย. 2560
236 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
31 ต.ค. 2560
237 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
31 ต.ค. 2560
238 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
31 ต.ค. 2560
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
12 ต.ค. 2560
240 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57