ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนสะตอ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 มี.ค. 2560
232 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 29 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
38
14 มี.ค. 2560
233 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 มี.ค. 2560
234 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 ก.พ. 2560
235 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 10 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ก.พ. 2560
236 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
29 ม.ค. 2560
237 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวโพด - ควนมะปราง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
20 ม.ค. 2560
238 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ม.ค. 2560
239 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
11 ม.ค. 2560
240 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
07 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53