ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนางสมเพศ - ไทรงาม (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
68
03 พ.ย. 2559
242 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหน้าโรงรม - ทุ่งยวน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
60
03 พ.ย. 2559
243 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 พ.ย. 2559
244 ประกาศให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
27 ต.ค. 2559
245 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสหร้า - พรุบอน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
75
12 ต.ค. 2559
246 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ต.ค. 2559
247 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 ต.ค. 2559
248 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
67
20 ก.ย. 2559
249 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน จำนวน 8 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
70
16 ก.ย. 2559
250 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
74
16 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53