ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 ก.ย. 2560
242 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 ก.ย. 2560
243 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 ก.ย. 2560
244 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
12 ก.ย. 2560
245 ประกาศราคารกลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 ส.ค. 2560
246 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านทุ่งตะเคียน - แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 ส.ค. 2560
247 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 ส.ค. 2560
248 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
55
08 ส.ค. 2560
249 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ส.ค. 2560
250 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านควน - ห้วยน้ำเขียว ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57