ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 เม.ย. 2560
242 ประกาศผลการสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนและซอย จำนวน 29 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
54
07 เม.ย. 2560
243 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนและซอย จำนวน 29 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
59
20 มี.ค. 2560
244 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปลายคลองเพรง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
49
17 มี.ค. 2560
245 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนสะตอ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 มี.ค. 2560
246 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 29 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
46
14 มี.ค. 2560
247 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 มี.ค. 2560
248 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
06 ก.พ. 2560
249 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 10 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ก.พ. 2560
250 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
29 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54