ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายใต้สายไฟ - หนองเต่าดำ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
65
16 ก.ย. 2559
252 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
62
16 ก.ย. 2559
253 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช. - บ้านนายอานนท์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
09 ก.ย. 2559
254 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 ก.ย. 2559
255 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากทอน หอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
98
06 ก.ย. 2559
256 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสะตอ แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
62
06 ก.ย. 2559
257 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเพ็ญมิตร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
29 ส.ค. 2559
258 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนสะตอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
29 ส.ค. 2559
259 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสะตอ แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
29 ส.ค. 2559
260 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากทอน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
29 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53