ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวโพด - ควนมะปราง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
20 ม.ค. 2560
252 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
52
20 ม.ค. 2560
253 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
11 ม.ค. 2560
254 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 ธ.ค. 2559
255 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนางสมเพศ - ไทรงาม (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
77
03 พ.ย. 2559
256 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหน้าโรงรม - ทุ่งยวน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
71
03 พ.ย. 2559
257 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 พ.ย. 2559
258 ประกาศให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
27 ต.ค. 2559
259 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสหร้า - พรุบอน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
84
12 ต.ค. 2559
260 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
10 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54