ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านควน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
29 ส.ค. 2559
262 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช.-บ้านนายอานนท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
26 ส.ค. 2559
263 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
93
26 ส.ค. 2559
264 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสามแยก ตชด. - ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
61
26 ส.ค. 2559
265 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
74
26 ส.ค. 2559
266 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
72
26 ส.ค. 2559
267 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดลอยโพธิ์ธาราม (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 ส.ค. 2559
268 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 ส.ค. 2559
269 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บนน้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
90
12 ก.ค. 2559
270 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
07 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53