ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
09 ต.ค. 2559
262 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
74
20 ก.ย. 2559
263 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน จำนวน 8 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
77
16 ก.ย. 2559
264 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
82
16 ก.ย. 2559
265 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายใต้สายไฟ - หนองเต่าดำ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
73
16 ก.ย. 2559
266 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
70
16 ก.ย. 2559
267 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช. - บ้านนายอานนท์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
09 ก.ย. 2559
268 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
08 ก.ย. 2559
269 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากทอน หอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
106
06 ก.ย. 2559
270 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสะตอ แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
70
06 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54