ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเพ็ญมิตร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
29 ส.ค. 2559
272 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนสะตอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
29 ส.ค. 2559
273 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสะตอ แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
29 ส.ค. 2559
274 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากทอน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 ส.ค. 2559
275 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านควน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
29 ส.ค. 2559
276 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช.-บ้านนายอานนท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
26 ส.ค. 2559
277 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 ส.ค. 2559
278 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสามแยก ตชด. - ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
68
26 ส.ค. 2559
279 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
84
26 ส.ค. 2559
280 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
88
26 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54