ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 29 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
55
14 มี.ค. 2560
272 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 มี.ค. 2560
273 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 ก.พ. 2560
274 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 10 สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 ก.พ. 2560
275 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 ม.ค. 2560
276 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวโพด - ควนมะปราง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
20 ม.ค. 2560
277 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 ม.ค. 2560
278 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
11 ม.ค. 2560
279 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
07 ธ.ค. 2559
280 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนางสมเพศ - ไทรงาม (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57