ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหน้าโรงรม - ทุ่งยวน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
79
03 พ.ย. 2559
282 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 พ.ย. 2559
283 ประกาศให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 ต.ค. 2559
284 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสหร้า - พรุบอน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
89
12 ต.ค. 2559
285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 ต.ค. 2559
286 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
09 ต.ค. 2559
287 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
83
20 ก.ย. 2559
288 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน จำนวน 8 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
86
16 ก.ย. 2559
289 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
92
16 ก.ย. 2559
290 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายใต้สายไฟ - หนองเต่าดำ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
85
16 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57