ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
12 เม.ย. 2559
282 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย สรบ. - โคกหาด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 เม.ย. 2559
283 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย คสล. - วัดโคกหาด ดาวน์โหลดเอกสาร
123
28 มี.ค. 2559
284 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดเกาะเทวดา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
22 มี.ค. 2559
285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
15 มี.ค. 2559
286 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดเกาะเทวดา (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
10 มี.ค. 2559
287 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
07 มี.ค. 2559
288 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายปราโมทย์ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
26 ก.พ. 2559
289 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทุ่งตะเคียน - แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
81
23 ก.พ. 2559
290 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายปราโมทย์ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
78
23 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53