ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดลอยโพธิ์ธาราม (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
82
18 ส.ค. 2559
282 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
03 ส.ค. 2559
283 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บนน้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
103
12 ก.ค. 2559
284 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 ก.ค. 2559
285 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตรอกแค แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
112
28 มิ.ย. 2559
286 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตรอกแค แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
91
27 มิ.ย. 2559
287 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 มิ.ย. 2559
288 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
06 มิ.ย. 2559
289 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาเหนือ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 มิ.ย. 2559
290 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
16 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54