ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านควน - ห้วยน้ำเขียว หมู่ที่ 6,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 ก.พ. 2564
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ปสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 ก.พ. 2564
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายใต้สายไฟ - หนองเต่าดำ หมู่ที่ ๒,๘ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 ม.ค. 2564
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายอ่างเก็บน้ำห้วยสามพอน หมู่ที่ ๓ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ม.ค. 2564
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
23
27 ม.ค. 2564
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านควน - ห้วยน้ำเขียว หมู่ที่ ,หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 ม.ค. 2564
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน จำนวน ๖ สาย ในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 ม.ค. 2564
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 ม.ค. 2564
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 ม.ค. 2564
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานผลกรปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ คตง. ไตรมาสที่ 1 ประัจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57