ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
79
16 ก.ย. 2559
292 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช. - บ้านนายอานนท์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 ก.ย. 2559
293 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 ก.ย. 2559
294 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากทอน หอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
112
06 ก.ย. 2559
295 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสะตอ แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
78
06 ก.ย. 2559
296 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเพ็ญมิตร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
29 ส.ค. 2559
297 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนสะตอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
29 ส.ค. 2559
298 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสะตอ แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
29 ส.ค. 2559
299 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากทอน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
29 ส.ค. 2559
300 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านควน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
29 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57