ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
98
13 พ.ค. 2559
292 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตรอกแค แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 พ.ค. 2559
293 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตรอกแค แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 เม.ย. 2559
294 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
79
25 เม.ย. 2559
295 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
12 เม.ย. 2559
296 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย สรบ. - โคกหาด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 เม.ย. 2559
297 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย คสล. - วัดโคกหาด ดาวน์โหลดเอกสาร
132
28 มี.ค. 2559
298 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดเกาะเทวดา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
22 มี.ค. 2559
299 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
15 มี.ค. 2559
300 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดเกาะเทวดา (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
10 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54