ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
23 ก.พ. 2559
292 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายปราโมทย์ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
19 ก.พ. 2559
293 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านทุ่งตะเคียน - แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
19 ก.พ. 2559
294 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
83
04 ก.พ. 2559
295 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 ก.พ. 2559
296 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
29 ธ.ค. 2558
297 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
23 ธ.ค. 2558
298 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
22 ธ.ค. 2558
299 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
17 ธ.ค. 2558
300 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53