ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
09 ธ.ค. 2558
302 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
04 พ.ย. 2558
303 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดสามัคคีนุกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
59
14 ต.ค. 2558
304 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจันหู - อู่ตะเภา หมู่ที่ 7,4,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
14 ต.ค. 2558
305 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
97
14 ต.ค. 2558
306 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา หมู่ที่ 7,4,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
83
14 ต.ค. 2558
307 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวสะพานเพ็ญมิตร-ใต้สายไฟแรงสูง (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 ต.ค. 2558
308 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดลอยโพธิ์ธาราม (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
76
14 ต.ค. 2558
309 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรพช.-บ้านนายอานนท์ (เริ่มจากทางเชื่อมถนนสายบ้านนางวรรณี-บ้านนายแข) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
71
14 ต.ค. 2558
310 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกต้นท้อน-รพ.สมเด็จพระยุพราช (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
85
14 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53