ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช.-บ้านนายอานนท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
26 ส.ค. 2559
302 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 ส.ค. 2559
303 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสามแยก ตชด. - ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
80
26 ส.ค. 2559
304 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
94
26 ส.ค. 2559
305 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
101
26 ส.ค. 2559
306 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดลอยโพธิ์ธาราม (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
91
18 ส.ค. 2559
307 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
03 ส.ค. 2559
308 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บนน้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
113
12 ก.ค. 2559
309 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
07 ก.ค. 2559
310 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตรอกแค แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57