ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
07 มี.ค. 2559
302 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายปราโมทย์ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
26 ก.พ. 2559
303 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทุ่งตะเคียน - แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
88
23 ก.พ. 2559
304 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายปราโมทย์ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
89
23 ก.พ. 2559
305 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
23 ก.พ. 2559
306 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายปราโมทย์ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
19 ก.พ. 2559
307 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านทุ่งตะเคียน - แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
19 ก.พ. 2559
308 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
92
04 ก.พ. 2559
309 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 ก.พ. 2559
310 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
29 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54