ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
68
14 ต.ค. 2558
312 เรื่อง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
95
13 ต.ค. 2558
313 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
08 ต.ค. 2558
314 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
14 ก.ย. 2558
315 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
10 ก.ย. 2558
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวสะพานเพ็ญมิตร-ใต้สายไฟแรงสุง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
08 ก.ย. 2558
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
112
08 ก.ย. 2558
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดลอยโพธิ์ธาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 ก.ย. 2558
319 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรพช. - บ้านนายอานนท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
08 ก.ย. 2558
320 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกต้นท้อน – ร.พ.สมเด็จพระยุพราช ดาวน์โหลดเอกสาร
89
08 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53