ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตรอกแค แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
105
27 มิ.ย. 2559
312 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
17 มิ.ย. 2559
313 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 มิ.ย. 2559
314 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาเหนือ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
100
02 มิ.ย. 2559
315 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
16 พ.ค. 2559
316 ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
104
13 พ.ค. 2559
317 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตรอกแค แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
113
11 พ.ค. 2559
318 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตรอกแค แบบบาดาล (หอถังเหล็กเก็บน้ำ) หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
116
29 เม.ย. 2559
319 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 เม.ย. 2559
320 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
12 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57