ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
116
08 ก.ย. 2558
322 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดลอยโพธิ์ธาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 ก.ย. 2558
323 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรพช. - บ้านนายอานนท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
08 ก.ย. 2558
324 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกต้นท้อน – ร.พ.สมเด็จพระยุพราช ดาวน์โหลดเอกสาร
94
08 ก.ย. 2558
325 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู – อู่ตะเภา ในพื้นที่ หมู่ที่ 7,4,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
90
08 ก.ย. 2558
326 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร.เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
100
08 ก.ย. 2558
327 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานเพ็ญมิตร - ใต้สายไฟแรงสูง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
93
28 ส.ค. 2558
328 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล(ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 ส.ค. 2558
329 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดลอยโพธิ์ธาราม (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
94
28 ส.ค. 2558
330 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช. - บ้านนายอานนท์ (เริ่มจากทางเชื่อมถนนสายบ้านนางวรรณี – บ้านนายแข) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
85
28 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53