ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย คสล. - วัดโคกหาด ดาวน์โหลดเอกสาร
137
28 มี.ค. 2559
322 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดเกาะเทวดา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
22 มี.ค. 2559
323 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
15 มี.ค. 2559
324 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดเกาะเทวดา (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
10 มี.ค. 2559
325 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
07 มี.ค. 2559
326 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายปราโมทย์ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
26 ก.พ. 2559
327 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทุ่งตะเคียน - แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
92
23 ก.พ. 2559
328 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายปราโมทย์ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
94
23 ก.พ. 2559
329 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
23 ก.พ. 2559
330 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายปราโมทย์ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
19 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57