ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายปราโมทย์ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
19 ก.พ. 2559
332 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านทุ่งตะเคียน - แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
19 ก.พ. 2559
333 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
101
04 ก.พ. 2559
334 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 ก.พ. 2559
335 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
29 ธ.ค. 2558
336 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
23 ธ.ค. 2558
337 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
22 ธ.ค. 2558
338 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
17 ธ.ค. 2558
339 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
17 ธ.ค. 2558
340 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
09 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57