ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
120
08 ก.ย. 2558
332 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดลอยโพธิ์ธาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
118
08 ก.ย. 2558
333 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรพช. - บ้านนายอานนท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 ก.ย. 2558
334 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกต้นท้อน – ร.พ.สมเด็จพระยุพราช ดาวน์โหลดเอกสาร
97
08 ก.ย. 2558
335 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู – อู่ตะเภา ในพื้นที่ หมู่ที่ 7,4,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
93
08 ก.ย. 2558
336 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร.เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
104
08 ก.ย. 2558
337 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานเพ็ญมิตร - ใต้สายไฟแรงสูง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
96
28 ส.ค. 2558
338 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล(ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
104
28 ส.ค. 2558
339 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดลอยโพธิ์ธาราม (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
98
28 ส.ค. 2558
340 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช. - บ้านนายอานนท์ (เริ่มจากทางเชื่อมถนนสายบ้านนางวรรณี – บ้านนายแข) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
88
28 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54