ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
04 พ.ย. 2558
342 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดสามัคคีนุกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
80
14 ต.ค. 2558
343 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจันหู - อู่ตะเภา หมู่ที่ 7,4,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
14 ต.ค. 2558
344 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
112
14 ต.ค. 2558
345 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา หมู่ที่ 7,4,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
101
14 ต.ค. 2558
346 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวสะพานเพ็ญมิตร-ใต้สายไฟแรงสูง (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
105
14 ต.ค. 2558
347 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดลอยโพธิ์ธาราม (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
98
14 ต.ค. 2558
348 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรพช.-บ้านนายอานนท์ (เริ่มจากทางเชื่อมถนนสายบ้านนางวรรณี-บ้านนายแข) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
87
14 ต.ค. 2558
349 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกต้นท้อน-รพ.สมเด็จพระยุพราช (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 ต.ค. 2558
350 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
86
14 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57