ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
09 มิ.ย. 2558
342 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ด้วยไฟฟ้าบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
127
22 พ.ค. 2558
343 เอกสารประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ด้วยไฟฟ้าบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
109
22 พ.ค. 2558
344 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
12 พ.ค. 2558
345 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายใต้สายไฟแรงสูง - บ้านนายผิน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
06 พ.ค. 2558
346 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
23 เม.ย. 2558
347 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 เม.ย. 2558
348 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ภาคเรียนที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
17 เม.ย. 2558
349 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพาะเพ็ญมิตร-ใต้สายไฟแรงสูง หมู่ที่ 1,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
24 มี.ค. 2558
350 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนและซอย จำนวน 32 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
134
24 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53