ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 เรื่อง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
112
13 ต.ค. 2558
352 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 ต.ค. 2558
353 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
14 ก.ย. 2558
354 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
10 ก.ย. 2558
355 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวสะพานเพ็ญมิตร-ใต้สายไฟแรงสุง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
08 ก.ย. 2558
356 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
127
08 ก.ย. 2558
357 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดลอยโพธิ์ธาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
126
08 ก.ย. 2558
358 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรพช. - บ้านนายอานนท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
08 ก.ย. 2558
359 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกต้นท้อน – ร.พ.สมเด็จพระยุพราช ดาวน์โหลดเอกสาร
104
08 ก.ย. 2558
360 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู – อู่ตะเภา ในพื้นที่ หมู่ที่ 7,4,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
101
08 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57