ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบนำ้และคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไสหร้า หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
113
24 มิ.ย. 2558
352 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด. 3) องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
136
23 มิ.ย. 2558
353 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด. 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
23 มิ.ย. 2558
354 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำและคลองส่งน้ำบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
100
18 มิ.ย. 2558
355 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
09 มิ.ย. 2558
356 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ด้วยไฟฟ้าบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
135
22 พ.ค. 2558
357 เอกสารประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ด้วยไฟฟ้าบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 พ.ค. 2558
358 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 พ.ค. 2558
359 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายใต้สายไฟแรงสูง - บ้านนายผิน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
06 พ.ค. 2558
360 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
23 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54