ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร.เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
111
08 ก.ย. 2558
362 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานเพ็ญมิตร - ใต้สายไฟแรงสูง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
103
28 ส.ค. 2558
363 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล(ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
113
28 ส.ค. 2558
364 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดลอยโพธิ์ธาราม (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
107
28 ส.ค. 2558
365 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช. - บ้านนายอานนท์ (เริ่มจากทางเชื่อมถนนสายบ้านนางวรรณี – บ้านนายแข) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
96
28 ส.ค. 2558
366 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกต้นท้อน – รพ.สมเด็จพระยุพราช (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
115
28 ส.ค. 2558
367 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู – อู่ตะเภา ในพื้นที่ หมู่ที่ 7,4,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
125
28 ส.ค. 2558
368 ประกาศราคากลาง. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 ส.ค. 2558
369 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
06 ส.ค. 2558
370 ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.) 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
23 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57