ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
20 เม.ย. 2558
362 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ภาคเรียนที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
17 เม.ย. 2558
363 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพาะเพ็ญมิตร-ใต้สายไฟแรงสูง หมู่ที่ 1,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
24 มี.ค. 2558
364 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนและซอย จำนวน 32 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
142
24 มี.ค. 2558
365 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมุลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายใต้สายไฟแรงสูง-บ้านนายผิน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
24 มี.ค. 2558
366 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเจริญ-ทุ่งยวน หม่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
24 มี.ค. 2558
367 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งตะเคียน-แม่น้ำตาปี ม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
24 มี.ค. 2558
368 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุจินต์-โคกเชน ม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
24 มี.ค. 2558
369 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายใต้สายไฟ-หนองเต่าดำ ม. 1,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
24 มี.ค. 2558
370 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายอ่างเก็บนำ้ห้วยสามพอน ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
24 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54