ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย รพช.-บ้านนายอานนท์ ม. 3,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
24 มี.ค. 2558
362 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
20 มี.ค. 2558
363 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
05 ก.พ. 2558
364 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด. 3) องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
03 ก.พ. 2558
365 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาผิวจราจรสายสามแยก ตชด. - ห้วยทรายขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
91
26 ม.ค. 2558
366 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาผิวจราจรสาย สามแยก ตชด.-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
26 ม.ค. 2558
367 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาพ่อท่านคล้าย-หนองเต่าดำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
88
26 ม.ค. 2558
368 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเกาะเทวดา (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
82
26 ม.ค. 2558
369 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร.เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ท่ี 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
73
26 ม.ค. 2558
370 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดลอยโพธิ์ธาราม (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
81
26 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53