ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
12 ม.ค. 2558
372 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 2) เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 1- 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
163
08 ม.ค. 2558
373 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายวัดลอยโพธาราม (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสรหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
190
15 ธ.ค. 2557
374 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาพ่อท่านคล้าย - หนองเต่าดำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
157
15 ธ.ค. 2557
375 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายวัดเกาะเทวดา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
159
15 ธ.ค. 2557
376 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนเจริญวิทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
15 ธ.ค. 2557
377 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านปากทอน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
15 ธ.ค. 2557
378 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนสาย สามมแยก ตชด.-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
15 ธ.ค. 2557
379 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สรบ.-โคกหาด หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
87
09 ธ.ค. 2557
380 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
08 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53