ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางวรรณี-บ้านนายแข ม. 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
24 มี.ค. 2558
372 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องประมุลจ้างโครางการปรับปรุงถนนสาย 72 พรรษาประชาอุทิศ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
24 มี.ค. 2558
373 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าโรงรม-ทุ่งยวน ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
24 มี.ค. 2558
374 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแปดป้าย-คลองคุดด้วน ม. 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
24 มี.ค. 2558
375 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย รพช.-บ้านนายอานนท์ ม. 3,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
24 มี.ค. 2558
376 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
20 มี.ค. 2558
377 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
05 ก.พ. 2558
378 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด. 3) องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 ก.พ. 2558
379 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาผิวจราจรสายสามแยก ตชด. - ห้วยทรายขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
98
26 ม.ค. 2558
380 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาผิวจราจรสาย สามแยก ตชด.-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
26 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54