ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ด้วยไฟฟ้าบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
144
22 พ.ค. 2558
382 เอกสารประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ด้วยไฟฟ้าบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 พ.ค. 2558
383 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
12 พ.ค. 2558
384 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายใต้สายไฟแรงสูง - บ้านนายผิน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
06 พ.ค. 2558
385 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
23 เม.ย. 2558
386 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
20 เม.ย. 2558
387 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ภาคเรียนที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
17 เม.ย. 2558
388 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพาะเพ็ญมิตร-ใต้สายไฟแรงสูง หมู่ที่ 1,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
24 มี.ค. 2558
389 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนและซอย จำนวน 32 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
151
24 มี.ค. 2558
390 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมุลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายใต้สายไฟแรงสูง-บ้านนายผิน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
24 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57