ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
154
04 ธ.ค. 2557
382 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาผิวจราจรสายสามแยก ตชด. – ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ชื่อบ้านไสหร้า ,บ้านควนสะตอ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
70
27 พ.ย. 2557
383 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ภาคเรียนที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
13 พ.ย. 2557
384 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สรบ.-โคกหาด หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
176
06 พ.ย. 2557
385 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 พ.ย. 2557
386 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
30 ต.ค. 2557
387 ประกาศราครากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สรบ. - โคกหาด หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
115
28 ต.ค. 2557
388 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาผิวจราจรถนนสายบ้านพรุบอน-บ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
134
20 ต.ค. 2557
389 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
158
17 ต.ค. 2557
390 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
07 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53