ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาพ่อท่านคล้าย-หนองเต่าดำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
96
26 ม.ค. 2558
382 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเกาะเทวดา (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 ม.ค. 2558
383 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร.เจริญวิทย์ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ท่ี 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
81
26 ม.ค. 2558
384 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดลอยโพธิ์ธาราม (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
89
26 ม.ค. 2558
385 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
12 ม.ค. 2558
386 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 2) เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 1- 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
171
08 ม.ค. 2558
387 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายวัดลอยโพธาราม (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสรหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
206
15 ธ.ค. 2557
388 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาพ่อท่านคล้าย - หนองเต่าดำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
166
15 ธ.ค. 2557
389 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายวัดเกาะเทวดา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
168
15 ธ.ค. 2557
390 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนเจริญวิทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
15 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54