ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 ม.ค. 2564
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
05 ม.ค. 2564
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 ม.ค. 2564
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-04 สายไสหร้า - พรุบอน (บ้านพรุบอน - บ้านไสหร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 ธ.ค. 2563
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-04 สายไสหร้า - พรุบอน (บ้านพรุบอน - บ้านไสหร้า) หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ธ.ค. 2563
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๔ - ๐๔ สายไสหร้า - พรุบอน (บ้านพรุบอน - บ้านไสหร้า) หมู่ที่ ๘ ตำบลไสหร ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 ธ.ค. 2563
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 ธ.ค. 2563
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย รพช.- บ้านนายอานนท์ หมู่ที่ 3,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
40
13 พ.ย. 2563
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านปลายคลองเพรง หมู่ที่ 3,4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
33
13 พ.ย. 2563
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
03 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57