ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 เม.ย. 2563
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 เม.ย. 2563
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 เม.ย. 2563
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
31 มี.ค. 2563
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 มี.ค. 2563
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 มี.ค. 2563
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 มี.ค. 2563
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ของระบบปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 มี.ค. 2563
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางเหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-02 สายน้ำราด - นายาว หมู่ที่ 6,1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
11
24 มี.ค. 2563
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหสร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53