ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ก.ค. 2563
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ก.ค. 2563
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 ก.ค. 2563
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านตรอกแค หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 มิ.ย. 2563
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 มิ.ย. 2563
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 พ.ค. 2563
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-02 สายน้ำราด - นายาว หมู่ที่ 6,1 ตำบลไสหร้า ด้ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 เม.ย. 2563
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 เม.ย. 2563
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 เม.ย. 2563
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ คตง. ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54