ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
07 ต.ค. 2557
392 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 ก.ย. 2557
393 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนสายไสหร้า-พรุบอน หมู่ที่ 8,4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
188
25 ส.ค. 2557
394 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
14 ส.ค. 2557
395 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางวรรณี-บ้านนายแข (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 ส.ค. 2557
396 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมูที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 ส.ค. 2557
397 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
185
01 ส.ค. 2557
398 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
141
21 ก.ค. 2557
399 ประกาศองค์การบรีหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางวรรณี-บ้านนายแข (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
126
21 ก.ค. 2557
400 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
103
21 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53