ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเจริญ-ทุ่งยวน หม่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
24 มี.ค. 2558
392 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งตะเคียน-แม่น้ำตาปี ม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
24 มี.ค. 2558
393 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุจินต์-โคกเชน ม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
24 มี.ค. 2558
394 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายใต้สายไฟ-หนองเต่าดำ ม. 1,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
24 มี.ค. 2558
395 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายอ่างเก็บนำ้ห้วยสามพอน ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
24 มี.ค. 2558
396 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางวรรณี-บ้านนายแข ม. 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
24 มี.ค. 2558
397 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องประมุลจ้างโครางการปรับปรุงถนนสาย 72 พรรษาประชาอุทิศ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
24 มี.ค. 2558
398 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าโรงรม-ทุ่งยวน ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 มี.ค. 2558
399 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแปดป้าย-คลองคุดด้วน ม. 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
24 มี.ค. 2558
400 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย รพช.-บ้านนายอานนท์ ม. 3,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
24 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57