ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านปากทอน ดาวน์โหลดเอกสาร
131
15 ธ.ค. 2557
392 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนสาย สามมแยก ตชด.-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
15 ธ.ค. 2557
393 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สรบ.-โคกหาด หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
96
09 ธ.ค. 2557
394 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
08 ธ.ค. 2557
395 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
162
04 ธ.ค. 2557
396 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาผิวจราจรสายสามแยก ตชด. – ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ชื่อบ้านไสหร้า ,บ้านควนสะตอ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
81
27 พ.ย. 2557
397 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ภาคเรียนที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
13 พ.ย. 2557
398 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สรบ.-โคกหาด หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
186
06 พ.ย. 2557
399 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 พ.ย. 2557
400 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54