ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศราครากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สรบ. - โคกหาด หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
122
28 ต.ค. 2557
402 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาผิวจราจรถนนสายบ้านพรุบอน-บ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
141
20 ต.ค. 2557
403 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
167
17 ต.ค. 2557
404 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
07 ต.ค. 2557
405 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
07 ต.ค. 2557
406 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 ก.ย. 2557
407 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนสายไสหร้า-พรุบอน หมู่ที่ 8,4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
196
25 ส.ค. 2557
408 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
14 ส.ค. 2557
409 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางวรรณี-บ้านนายแข (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
205
01 ส.ค. 2557
410 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมูที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
230
01 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54