ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
15 ก.ค. 2557
402 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 มิ.ย. 2557
403 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุ,ครุภัณฑ์การศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
273
06 มิ.ย. 2557
404 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนสายไสหร้า-พรุบอน หมู่ที่ 8,4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
205
28 พ.ค. 2557
405 ประกาศองค์การบรหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
249
28 พ.ค. 2557
406 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
15 พ.ค. 2557
407 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
11 เม.ย. 2557
408 ใบเสนอราคาซื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
04 เม.ย. 2557
409 บัญชีรายการเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
194
04 เม.ย. 2557
410 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
31 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53