ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศผลการสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายู่จริญ-ทุ่งยวน หม่ที่ 2,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 มี.ค. 2557
412 ประกาศผลการสอบราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
117
20 มี.ค. 2557
413 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาเหนือ หมู่ที่1,6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
119
20 มี.ค. 2557
414 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
15 มี.ค. 2557
415 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
261
06 มี.ค. 2557
416 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเจริญ-ทุ่งยวน (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 2,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
219
06 มี.ค. 2557
417 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 1,6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
265
06 มี.ค. 2557
418 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ หมูที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 ก.พ. 2557
419 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 1-6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
101
12 ก.พ. 2557
420 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเจริญ - ทุ่งยวน (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 2,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
106
12 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53