ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
195
01 ส.ค. 2557
412 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
146
21 ก.ค. 2557
413 ประกาศองค์การบรีหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางวรรณี-บ้านนายแข (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
133
21 ก.ค. 2557
414 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
110
21 ก.ค. 2557
415 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
15 ก.ค. 2557
416 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 มิ.ย. 2557
417 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุ,ครุภัณฑ์การศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
281
06 มิ.ย. 2557
418 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนสายไสหร้า-พรุบอน หมู่ที่ 8,4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
215
28 พ.ค. 2557
419 ประกาศองค์การบรหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
257
28 พ.ค. 2557
420 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54