ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 2) เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 1- 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
177
08 ม.ค. 2558
412 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายวัดลอยโพธาราม (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสรหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
215
15 ธ.ค. 2557
413 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาพ่อท่านคล้าย - หนองเต่าดำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
174
15 ธ.ค. 2557
414 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายวัดเกาะเทวดา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
177
15 ธ.ค. 2557
415 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนเจริญวิทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
15 ธ.ค. 2557
416 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านปากทอน ดาวน์โหลดเอกสาร
138
15 ธ.ค. 2557
417 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนสาย สามมแยก ตชด.-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
15 ธ.ค. 2557
418 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สรบ.-โคกหาด หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
105
09 ธ.ค. 2557
419 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
08 ธ.ค. 2557
420 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
172
04 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57