ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาผิวจราจรสายสามแยก ตชด. – ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ชื่อบ้านไสหร้า ,บ้านควนสะตอ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 พ.ย. 2557
422 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ภาคเรียนที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
13 พ.ย. 2557
423 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สรบ.-โคกหาด หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
196
06 พ.ย. 2557
424 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
05 พ.ย. 2557
425 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 ต.ค. 2557
426 ประกาศราครากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สรบ. - โคกหาด หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
130
28 ต.ค. 2557
427 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาผิวจราจรถนนสายบ้านพรุบอน-บ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
147
20 ต.ค. 2557
428 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
174
17 ต.ค. 2557
429 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 ต.ค. 2557
430 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
07 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57