ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
11 เม.ย. 2557
422 ใบเสนอราคาซื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
254
04 เม.ย. 2557
423 บัญชีรายการเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
202
04 เม.ย. 2557
424 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
31 มี.ค. 2557
425 ประกาศผลการสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายู่จริญ-ทุ่งยวน หม่ที่ 2,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
133
20 มี.ค. 2557
426 ประกาศผลการสอบราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
123
20 มี.ค. 2557
427 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาเหนือ หมู่ที่1,6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 มี.ค. 2557
428 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 มี.ค. 2557
429 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
271
06 มี.ค. 2557
430 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเจริญ-ทุ่งยวน (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 2,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
228
06 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54