ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 1,6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
274
06 มี.ค. 2557
432 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ หมูที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
115
12 ก.พ. 2557
433 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 1-6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 ก.พ. 2557
434 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเจริญ - ทุ่งยวน (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 2,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
113
12 ก.พ. 2557
435 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
06 ก.พ. 2557
436 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
16 ม.ค. 2557
437 เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชุม (อาคารเอนกประสงค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
343
19 ธ.ค. 2556
438 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
02 ธ.ค. 2556
439 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
274
27 พ.ย. 2556
440 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ(ผด. 2) ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
04 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54