ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
08 ก.ย. 2557
432 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนสายไสหร้า-พรุบอน หมู่ที่ 8,4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
206
25 ส.ค. 2557
433 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
14 ส.ค. 2557
434 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางวรรณี-บ้านนายแข (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
211
01 ส.ค. 2557
435 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมูที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
236
01 ส.ค. 2557
436 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
205
01 ส.ค. 2557
437 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดสามัคคีนุกูล หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
153
21 ก.ค. 2557
438 ประกาศองค์การบรีหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางวรรณี-บ้านนายแข (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
140
21 ก.ค. 2557
439 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 ก.ค. 2557
440 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
15 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57