ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
213
10 ก.ย. 2556
432 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
10 ก.ย. 2556
433 เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชุม (อาคารเอนกประสงค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
408
19 ส.ค. 2556
434 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
332
15 ส.ค. 2556
435 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
24 ก.ค. 2556
436 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
236
16 ก.ค. 2556
437 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสาย พรุชิง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
386
24 มิ.ย. 2556
438 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสาย ไสหร้า – พรุบอน (เริ่มจากทางเชื่อมถนนสายสามแยก ตชด.-ห้วยทรายขาว) ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
394
21 มิ.ย. 2556
439 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษ (ต่อเขตตำบลจันดี) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
20 มิ.ย. 2556
440 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสาย ข้าง ร.ร.บ้านพรง หมู่ที่ 3,4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
327
20 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53