ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
346
31 ต.ค. 2556
442 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง เพื่อประจำรถตักหน้า ขุดหลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
324
28 ต.ค. 2556
443 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
10 ต.ค. 2556
444 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
10 ก.ย. 2556
445 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
10 ก.ย. 2556
446 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
232
10 ก.ย. 2556
447 เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชุม (อาคารเอนกประสงค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
415
19 ส.ค. 2556
448 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
340
15 ส.ค. 2556
449 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
24 ก.ค. 2556
450 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
243
16 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54