ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
20 มิ.ย. 2557
442 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุ,ครุภัณฑ์การศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
289
06 มิ.ย. 2557
443 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนสายไสหร้า-พรุบอน หมู่ที่ 8,4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
221
28 พ.ค. 2557
444 ประกาศองค์การบรหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
266
28 พ.ค. 2557
445 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
15 พ.ค. 2557
446 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
11 เม.ย. 2557
447 ใบเสนอราคาซื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
04 เม.ย. 2557
448 บัญชีรายการเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
210
04 เม.ย. 2557
449 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
262
31 มี.ค. 2557
450 ประกาศผลการสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายู่จริญ-ทุ่งยวน หม่ที่ 2,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
142
20 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57