ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสาย น้ำราด – นายาว (ต่อเขตตำบลจันดี) หมู่ที่ 6,1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
460
20 มิ.ย. 2556
442 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสาย รพช. - บ้านนายอานนท์ หมู่ที่ 3,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
290
20 มิ.ย. 2556
443 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสายสามแยก ตชด.-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
275
20 มิ.ย. 2556
444 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสายหน้า ร.ร. บ้านควน – ทุ่งใน หมู่ที่ 6,1 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
20 มิ.ย. 2556
445 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสายหัวสะพานเพ็ญมิตร - ใต้สายไฟแรงสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
298
20 มิ.ย. 2556
446 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้าเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
377
14 พ.ค. 2556
447 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชุม (อาคารเอนกประสงค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
360
19 เม.ย. 2556
448 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
339
01 มี.ค. 2556
449 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
21 ก.พ. 2556
450 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมุลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
778
28 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53