ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชุม (อาคารเอนกประสงค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
363
19 เม.ย. 2556
452 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
342
01 มี.ค. 2556
453 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
21 ก.พ. 2556
454 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมุลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
783
28 ม.ค. 2556
455 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
17 ธ.ค. 2555
456 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
413
08 ส.ค. 2555
457 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายสามแยกต้นท้อน – ร.พ. สมเด็จพระยุพราช (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลไ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
15 มิ.ย. 2555
458 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายใต้โค้ง-คลองสำโรง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
403
15 มิ.ย. 2555
459 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายใต้โค้ง-คลองสำโรง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
01 มิ.ย. 2555
460 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายสามแยกต้นท้อน - รพ.สมเด็จพระยุพราช(ต่อจากถนน คสล.เดิม) ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
01 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53