ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาเหนือ หมู่ที่1,6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
131
20 มี.ค. 2557
452 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 มี.ค. 2557
453 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
275
06 มี.ค. 2557
454 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเจริญ-ทุ่งยวน (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 2,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
232
06 มี.ค. 2557
455 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 1,6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
279
06 มี.ค. 2557
456 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ หมูที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
120
12 ก.พ. 2557
457 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 1-6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
112
12 ก.พ. 2557
458 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเจริญ - ทุ่งยวน (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 2,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
118
12 ก.พ. 2557
459 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
06 ก.พ. 2557
460 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
16 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57