ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
302
21 พ.ย. 2554
462 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู – อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
286
05 ต.ค. 2554
463 ประกาศองค์การบริหารส่วนนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราราโครงการก่อสร้างถนน คอสกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
468
22 ก.ย. 2554
464 ประกาศองค์รบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
437
20 ก.ย. 2554
465 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
291
16 ก.ย. 2554
466 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
289
16 ก.ย. 2554
467 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
294
16 ก.ย. 2554
468 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
294
13 ก.ย. 2554
469 สอบราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
31 ส.ค. 2554
470 สอบราคาโครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
349
31 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53