ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชุม (อาคารเอนกประสงค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
368
19 เม.ย. 2556
462 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
348
01 มี.ค. 2556
463 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
21 ก.พ. 2556
464 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมุลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
787
28 ม.ค. 2556
465 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
17 ธ.ค. 2555
466 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
420
08 ส.ค. 2555
467 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายสามแยกต้นท้อน – ร.พ. สมเด็จพระยุพราช (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลไ ดาวน์โหลดเอกสาร
430
15 มิ.ย. 2555
468 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายใต้โค้ง-คลองสำโรง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
407
15 มิ.ย. 2555
469 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายใต้โค้ง-คลองสำโรง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
01 มิ.ย. 2555
470 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายสามแยกต้นท้อน - รพ.สมเด็จพระยุพราช(ต่อจากถนน คสล.เดิม) ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
01 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54