ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
10 ก.ย. 2556
472 เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชุม (อาคารเอนกประสงค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
421
19 ส.ค. 2556
473 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
348
15 ส.ค. 2556
474 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
24 ก.ค. 2556
475 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
250
16 ก.ค. 2556
476 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสาย พรุชิง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
404
24 มิ.ย. 2556
477 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสาย ไสหร้า – พรุบอน (เริ่มจากทางเชื่อมถนนสายสามแยก ตชด.-ห้วยทรายขาว) ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
411
21 มิ.ย. 2556
478 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษ (ต่อเขตตำบลจันดี) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
20 มิ.ย. 2556
479 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสาย ข้าง ร.ร.บ้านพรง หมู่ที่ 3,4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
343
20 มิ.ย. 2556
480 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสาย น้ำราด – นายาว (ต่อเขตตำบลจันดี) หมู่ที่ 6,1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
475
20 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57