ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกต้นท้อน – รพ.สมเด็จพระยุพราช (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
396
28 พ.ค. 2555
472 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย ใต้โค้ง คลองสำโรง (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
331
28 พ.ค. 2555
473 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
363
25 พ.ค. 2555
474 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนและซอย จำนวน 28 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
389
27 มี.ค. 2555
475 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
308
21 พ.ย. 2554
476 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู – อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
296
05 ต.ค. 2554
477 ประกาศองค์การบริหารส่วนนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราราโครงการก่อสร้างถนน คอสกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
476
22 ก.ย. 2554
478 ประกาศองค์รบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
445
20 ก.ย. 2554
479 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
298
16 ก.ย. 2554
480 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
295
16 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54