ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู – อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
391
31 ส.ค. 2554
472 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
19 ส.ค. 2554
473 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา (ต่อจากถนน- คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
292
19 ส.ค. 2554
474 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
291
19 ส.ค. 2554
475 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางวรรณี – บ้านนายแข หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
297
14 ก.ค. 2554
476 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางวรรณี – บ้านนายแข หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
316
07 ก.ค. 2554
477 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายแปดป้าย- คลอง คุดด้วน (ต่อจากถนนคสล.เดิม) ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
316
07 ก.ค. 2554
478 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อสรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้าน ปลายคลองเพรง (ต่จากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ง ดาวน์โหลดเอกสาร
340
07 ก.ค. 2554
479 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู - อู่ตะเภา หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
288
20 มิ.ย. 2554
480 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดเกาะเทวดา หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
349
09 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53