ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสาย รพช. - บ้านนายอานนท์ หมู่ที่ 3,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
307
20 มิ.ย. 2556
482 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสายสามแยก ตชด.-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8,5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
291
20 มิ.ย. 2556
483 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสายหน้า ร.ร. บ้านควน – ทุ่งใน หมู่ที่ 6,1 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
20 มิ.ย. 2556
484 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสายหัวสะพานเพ็ญมิตร - ใต้สายไฟแรงสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
311
20 มิ.ย. 2556
485 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้าเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
398
14 พ.ค. 2556
486 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชุม (อาคารเอนกประสงค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
376
19 เม.ย. 2556
487 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
353
01 มี.ค. 2556
488 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
367
21 ก.พ. 2556
489 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประมุลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
793
28 ม.ค. 2556
490 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
17 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57