ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
302
16 ก.ย. 2554
482 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
304
13 ก.ย. 2554
483 สอบราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
434
31 ส.ค. 2554
484 สอบราคาโครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
356
31 ส.ค. 2554
485 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู – อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
398
31 ส.ค. 2554
486 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
19 ส.ค. 2554
487 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา (ต่อจากถนน- คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
299
19 ส.ค. 2554
488 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
300
19 ส.ค. 2554
489 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางวรรณี – บ้านนายแข หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
306
14 ก.ค. 2554
490 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางวรรณี – บ้านนายแข หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
325
07 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54