ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ต.ค. 2563
42 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นเอกสาร ไตรมาส ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 ต.ค. 2563
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 ต.ค. 2563
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ต.ค. 2563
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร.เจริญวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 ก.ย. 2563
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายศาลาพ่อท่านคล้าย - หนองเต่าดำ หมู่ที่ 8,4 ตำบลไสหร้า ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 ก.ย. 2563
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-08 สายหน้าโรงเรียนบ้านควน - ทุ่งใน หมู่ที่ 6,1 บ้านควน,บ้านเพ็ญมิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 ก.ย. 2563
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายอ่างเก็บน้ำห้วยสามพอน หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
52
10 ส.ค. 2563
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายใต้สายไฟ - หนองเต่าดำ หมู่ที่ 2,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
33
10 ส.ค. 2563
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57