ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
14 เม.ย. 2563
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
14 เม.ย. 2563
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โนุ๊ตบุ๊ก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
14 เม.ย. 2563
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-02 สายน้ำราด - นายาว หมู่ที่ 6,1 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 เม.ย. 2563
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 เม.ย. 2563
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 เม.ย. 2563
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 เม.ย. 2563
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 มี.ค. 2563
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 มี.ค. 2563
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54