ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายแปดป้าย- คลอง คุดด้วน (ต่อจากถนนคสล.เดิม) ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
325
07 ก.ค. 2554
492 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อสรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้าน ปลายคลองเพรง (ต่จากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ง ดาวน์โหลดเอกสาร
347
07 ก.ค. 2554
493 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู - อู่ตะเภา หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
296
20 มิ.ย. 2554
494 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดเกาะเทวดา หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
357
09 มิ.ย. 2554
495 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
472
01 มิ.ย. 2554
496 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ในเขตตำบลไสหร้า จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
589
14 มี.ค. 2554
497 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ในเขตพื้นที่ตำบลไสหร้า จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
649
10 ก.ย. 2553
498 ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
619
07 เม.ย. 2553
499 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
556
02 เม.ย. 2553
500 ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่และเงื่อนไขในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
499
02 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54