ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 สอบราคาโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
1284
30 พ.ค. 2551
492 สอบราคาโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตตำบลไสหร้า จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
374
29 เม.ย. 2551
493 สอบราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านควน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
554
21 เม.ย. 2551
494 ประกาศเรื่อง การกำหนดราคากลาง.doc ดาวน์โหลดเอกสาร
531
21 เม.ย. 2551
495 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปา ฯ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
343
30 ม.ค. 2551
496 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
338
25 ม.ค. 2551
497 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
504
25 ม.ค. 2551
498 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
391
28 ธ.ค. 2550
499 สอบราคาโครงการซ่อมแซมโรงสูบน้ำ และคลองส่งน้ำและอื่นๆ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
517
18 ก.ค. 2550
500 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
09 ก.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53