ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
426
08 ส.ค. 2555
492 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายสามแยกต้นท้อน – ร.พ. สมเด็จพระยุพราช (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลไ ดาวน์โหลดเอกสาร
436
15 มิ.ย. 2555
493 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายใต้โค้ง-คลองสำโรง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
413
15 มิ.ย. 2555
494 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายใต้โค้ง-คลองสำโรง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
01 มิ.ย. 2555
495 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายสามแยกต้นท้อน - รพ.สมเด็จพระยุพราช(ต่อจากถนน คสล.เดิม) ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
01 มิ.ย. 2555
496 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกต้นท้อน – รพ.สมเด็จพระยุพราช (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
409
28 พ.ค. 2555
497 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย ใต้โค้ง คลองสำโรง (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
339
28 พ.ค. 2555
498 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
371
25 พ.ค. 2555
499 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนและซอย จำนวน 28 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
396
27 มี.ค. 2555
500 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
315
21 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57