ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู – อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
304
05 ต.ค. 2554
502 ประกาศองค์การบริหารส่วนนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราราโครงการก่อสร้างถนน คอสกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
485
22 ก.ย. 2554
503 ประกาศองค์รบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
452
20 ก.ย. 2554
504 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
305
16 ก.ย. 2554
505 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
303
16 ก.ย. 2554
506 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
308
16 ก.ย. 2554
507 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
311
13 ก.ย. 2554
508 สอบราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
441
31 ส.ค. 2554
509 สอบราคาโครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
365
31 ส.ค. 2554
510 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู – อู่ตะเภา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 4,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
405
31 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57