ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ในเขตตำบลไสหร้า จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
597
25 ธ.ค. 2552
502 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตตำบลไสหร้า จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
478
18 พ.ค. 2552
503 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายท่เคียน-แม่น้ำตาปี หม่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
30 พ.ค. 2551
504 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านต้นสะท้อน-รพ.สมเด็จพระยุพราช หม่ที่ 6,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
30 พ.ค. 2551
505 สอบราคาโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
1293
30 พ.ค. 2551
506 สอบราคาโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตตำบลไสหร้า จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
382
29 เม.ย. 2551
507 สอบราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านควน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
21 เม.ย. 2551
508 ประกาศเรื่อง การกำหนดราคากลาง.doc ดาวน์โหลดเอกสาร
538
21 เม.ย. 2551
509 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปา ฯ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
356
30 ม.ค. 2551
510 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
350
25 ม.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54