ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 การกำหนดราคากลางงานประเภทถนนในเขตตำบลไสหร้า จำนวน 11 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
486
30 มี.ค. 2550
512 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องวิทยุรับ-ส่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
464
30 มี.ค. 2550
513 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2550 , งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
357
07 มี.ค. 2550
514 ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
309
07 มี.ค. 2550
515 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
319
13 ก.พ. 2550
516 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ,สอบราคาซื้อรถบรรทุก, สอบราคาโครงการซ่อมแซ่มถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
387
31 ม.ค. 2550
517 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
294
11 ม.ค. 2550
518 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) , สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านจันหู-อู่ต ดาวน์โหลดเอกสาร
341
04 ม.ค. 2550
519 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
345
27 ธ.ค. 2549
520 งบแสดงฐานะการเงิน 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
21 พ.ย. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53