ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
515
25 ม.ค. 2551
512 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่องประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
398
28 ธ.ค. 2550
513 สอบราคาโครงการซ่อมแซมโรงสูบน้ำ และคลองส่งน้ำและอื่นๆ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
523
18 ก.ค. 2550
514 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
368
09 ก.ค. 2550
515 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
09 ก.ค. 2550
516 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
353
06 มิ.ย. 2550
517 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
15 พ.ค. 2550
518 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
323
09 พ.ค. 2550
519 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
08 พ.ค. 2550
520 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
08 พ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54