ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
21 พ.ย. 2549
522 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายประทุม -บ้านนายประเสริฐ หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
09 ส.ค. 2549
523 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
367
29 มิ.ย. 2549
524 สอบราคาโครงการต่าง ๆ จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
29 มิ.ย. 2549
525 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
336
14 มิ.ย. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53