ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
371
05 เม.ย. 2550
522 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการประเภทถนน จำนวน 11 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
05 เม.ย. 2550
523 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
312
04 เม.ย. 2550
524 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
313
04 เม.ย. 2550
525 การกำหนดราคากลางงานประเภทถนนในเขตตำบลไสหร้า จำนวน 11 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
501
30 มี.ค. 2550
526 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องวิทยุรับ-ส่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
475
30 มี.ค. 2550
527 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2550 , งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
370
07 มี.ค. 2550
528 ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
323
07 มี.ค. 2550
529 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
330
13 ก.พ. 2550
530 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ,สอบราคาซื้อรถบรรทุก, สอบราคาโครงการซ่อมแซ่มถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
400
31 ม.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54