ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ในเขตตำบลไสหร้า จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
597
14 มี.ค. 2554
522 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ในเขตพื้นที่ตำบลไสหร้า จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
656
10 ก.ย. 2553
523 ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
633
07 เม.ย. 2553
524 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
566
02 เม.ย. 2553
525 ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่และเงื่อนไขในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
511
02 เม.ย. 2553
526 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ในเขตตำบลไสหร้า จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
603
25 ธ.ค. 2552
527 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตตำบลไสหร้า จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
487
18 พ.ค. 2552
528 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายท่เคียน-แม่น้ำตาปี หม่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
30 พ.ค. 2551
529 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านต้นสะท้อน-รพ.สมเด็จพระยุพราช หม่ที่ 6,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
30 พ.ค. 2551
530 สอบราคาโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
1301
30 พ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57