ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องวิทยุรับ-ส่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
483
30 มี.ค. 2550
552 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2550 , งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
381
07 มี.ค. 2550
553 ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
335
07 มี.ค. 2550
554 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
341
13 ก.พ. 2550
555 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ,สอบราคาซื้อรถบรรทุก, สอบราคาโครงการซ่อมแซ่มถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
412
31 ม.ค. 2550
556 รายงานข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
319
11 ม.ค. 2550
557 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) , สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านจันหู-อู่ต ดาวน์โหลดเอกสาร
363
04 ม.ค. 2550
558 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
372
27 ธ.ค. 2549
559 งบแสดงฐานะการเงิน 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
21 พ.ย. 2549
560 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
21 พ.ย. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57