ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านตรอกแค หมู่ที่ 4 ตำบลไสหร้า (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 ม.ค. 2563
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ คตง. ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ม.ค. 2563
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. บ้านควน - ห้วยน้ำเขียว หมู่ที่ 6,7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
17
12 ธ.ค. 2562
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจันหู-อู่ตะเภา หมู่ที่ 7,4,8 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
13
12 ธ.ค. 2562
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย ศาลาพ่อท่านคล้าย - หนองเต่าดำ หมู่ที่ 8,4 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 ธ.ค. 2562
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย พรุชิง (ต่อเขตตำบลยางค้อม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 ธ.ค. 2562
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหสร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวสะพานเพ็ญมิตร - ใต้สายไฟแรงสูง หมู่ที่ 1,6 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
13
12 ธ.ค. 2562
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
8
29 พ.ย. 2562
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 พ.ย. 2562
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53