ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
16
31 มี.ค. 2563
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ของระบบปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
31 มี.ค. 2563
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางเหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-02 สายน้ำราด - นายาว หมู่ที่ 6,1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 มี.ค. 2563
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหสร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 มี.ค. 2563
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายเจษฎา หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
69
19 มี.ค. 2563
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 มี.ค. 2563
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย72 พรรษาประชาอุทิศ หมู่ที่ 7,4 ตำบลไสหร้า ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 มี.ค. 2563
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายฉลอง ชูรอด หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 มี.ค. 2563
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองเตยยาว หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 มี.ค. 2563
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54