ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-02 สายน้ำราด - นายาว หมู่ที่ 6,1 ตำบลไสหร้า ด้ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 เม.ย. 2563
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ดาวน์โหลดเอกสาร
27
21 เม.ย. 2563
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 เม.ย. 2563
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ คตง. ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 เม.ย. 2563
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 เม.ย. 2563
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 เม.ย. 2563
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โนุ๊ตบุ๊ก ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 เม.ย. 2563
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-02 สายน้ำราด - นายาว หมู่ที่ 6,1 ตำบลไสหร้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ดาวน์โหลดเอกสาร
40
09 เม.ย. 2563
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 เม.ย. 2563
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57