ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 เม.ย. 2563
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 เม.ย. 2563
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
31 มี.ค. 2563
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
31 มี.ค. 2563
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
31 มี.ค. 2563
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
29
31 มี.ค. 2563
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ของระบบปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
31 มี.ค. 2563
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางเหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 174-02 สายน้ำราด - นายาว หมู่ที่ 6,1 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
38
24 มี.ค. 2563
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหสร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้าง ร.ร. เจริญวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
40
19 มี.ค. 2563
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายเจษฎา หมู่ที่ 7 ตำบลไสหร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
80
19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57